czwartek, 11 grudnia 2014

Stypendystka

Nasz człowiek w Rzeszowie!10 listopada, w Sali Bankietowej Hotelu "Rzeszów" odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom z województwa podkarpackiego. Naszą szkołę reprezentowała Angelika Ciździel z klasy III g, która w ubiegłym roku szkolnym osiągnęła najlepsze wyniki w nauce. Angelika uczęszcza do technikum geodezyjnego w ZSP nr 3; jest członkiem samorządu szkolnego, bierze czynny udział w życiu szkoły i klasy. Zobaczymy ją nie tylko walczącą z niwelatorem ale także uczestniczącą w apelach, akcjach samorządu, poczcie sztandarowym czy filmiku promującym szkołę. Bierze czynny udział w akcjach charytatywnych, jest współorganizatorem wydarzeń inicjowanych przez samorząd szkolny, odnosi sukcesy w licznych konkursach oraz zawodach.
Serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów Angeliko! :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz